Wensenformulier

Vul gratis het wensenformulier in. U ontvangt een bevestiging per e-mail en indien gewenst ook per post.

Wanneer er iemand overlijdt moet er veel geregeld worden, vaak in een korte periode.

Het is voor de nabestaanden extra belastend als zij, na een overlijden niet weten wat de laatste wens van hun dierbare is.

Om te zorgen dat uw nabestaanden niet met vraagtekens achterblijven omtrent uw laatste wens,

dan kunt u uw wensen vastleggen in een zogenaamd ‘wensen formulier’.

Heeft u vragen of wilt u samen met ons het formulier invullen?

Dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons maken.

Wish form

 

When someone dies, a lot has to be arranged in a short period of time.
It is extra difficult for the next of kin if, after a death, they do not know what the deceased’s last wishes were.
If you want to avoid this, you can record your wishes in a so-called ‘wish form’.

Do you have any questions or would you like to fill out the form with us?
Then you can make an appointment with us without any obligation.

Formularz życzeń

 

Kiedy ktoś umiera, w krótkim czasie trzeba wiele załatwić.
Jest to szczególnie trudne dla najbliższych krewnych, jeśli po śmierci nie wiedzą, jakie były ostatnie życzenia zmarłego.
Jeśli chcesz tego uniknąć, możesz zapisać swoje życzenia w tak zwanym “formularzu życzeń”.

Czy masz jakieś pytania lub chcesz wypełnić formularz?
Wówczas można umówić się z nami na spotkanie bez żadnych zobowiązań.